Top 100 Đề Kiểm Tra 1 Tiết Gdcd 10 Có Đáp Án (4 Đề), Bộ Đề Thi Gdcd 10 Học Kỳ 1 Có Đáp Án

Đề thi 1 tiết GDCD 10 Đề thi GDCD lớp 10 Đề thi GDCD Kiểm tra 1 tiết GDCD 10 Đề kiểm tra 45 phút GDCD lớp 10 Ôn tập GDCD 10 Luyện thi 10 GDCD

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiếng Gdcd 10 có đáp án

*

pdf

Đề thi học kì 2 lớp 10 năm 2017-2018 có đáp án – THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt – Mã đề 977

*

pdf

Đề thi học kì 2 lớp 10 năm học 2017-2018 có đáp án – Trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt – Mã đề 731

*

pdf

Đề thi học kì 2 lớp 10 năm học 2017-2018 có đáp án – THPT Tây Ninh – Mã đề 743

*

pdf

Đề thi học kì 2 lớp 10 năm học 2017-2018 có đáp án – THPT Tây Ninh – Mã đề 628

Xem thêm: Tìm giới hạn của hình vô định bằng quy tắc L Hospital, L’Hôpital.

nội dung

TRƯỜNG THPT LẠC LONG QUÂN Họ và tên: ………….KIỂM TRA 1 HỌC KÌ LỚP:……………MÔN GIÁO DỤC DÂN SỰ LỚP 10 Em hãy chọn phương án đúng nhất và điền dấu X vào ô tương ứng ở phiếu trả lời cuối bài bài viết.1. Việc làm nào sau đây là đi ngược lại quy luật phát triển? A. Nóng nảy, nóng vội, đốt cháy giai đoạn.B. Cố gắng vượt khó, ra sức học tập tích lũy kiến ​​thức.C. Luyện tập từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp. D. Không ngừng học tập để không bị tụt hậu.2. Bạn không đồng ý với nhận định nào sau đây? A. Con người là chủ nhân của các giá trị vật chất.B. Con người là động cơ của mọi biến đổi xã hội.C. Các vị thần quyết định những biến chuyển lịch sử.D. Con người sáng tạo ra lịch sử trên cơ sở nhận thức và vận động của các quy luật khách quan 3. Theo em, yếu tố nào sau đây không ảnh hưởng tiêu cực đến quyền tự do, hạnh phúc của con người: A. Bệnh tật, nghèo đói, thất học.B. Trồng cây, gây rừng, bảo vệ chống khai thác tài nguyên bừa bãi.C. Ô nhiễm môi trường, d. Các mối đe dọa khủng bố và phân biệt chủng tộc.4. Khái niệm dùng để chỉ những thuộc tính cơ bản, vốn có của sự vật, hiện tượng làm biểu hiện sự vật, hiện tượng này và phân biệt với sự vật, hiện tượng khác là A. Chất B. Chất C. Lượng D. Độ 5. Giữa sự biến đổi về lượng và chất: A. Chất thay đổi chậm, lượng thay đổi nhanh B. Lượng thay đổi chậm, chất thay đổi nhanh C. Cả chất và lượng đều thay đổi dần dần D. Cả chất và lượng đều thay đổi nhanh chóng.6. Phát biểu nào sau đây không nói về lượng và chất? A. Học ngu cỡ nào cũng biết. B. Hợp gió thành bão.C. Khả năng nhặt trang bị D. Chị ngã, em dậy.7. Khẳng định nào sau đây là đúng? A. Ý thức do lực lượng thần bí sinh ra.B. Ý thức là cái có trước, cái quyết định vật chất. C. Ý thức là sự phản ánh thế giới khách quan vào bộ óc con người dựa trên hoạt động và ngôn ngữ.D. Ý thức là do Thượng đế ban cho.8. Khái niệm nào sau đây là toàn diện nhất khi nói đến thực tế? A. Thực hành là tổng thể của hoạt động trí óc.B. Thực tiễn là tổng thể những hoạt động vật chất có mục đích lịch sử – xã hội của con người.C. Hoạt động phục hồi chức năng xã hội.D. Hoạt động thực nghiệm khoa học.9. Quan niệm cho rằng giữa vật chất và ý thức thì vật chất có trước, quyết định ý thức. Thế giới vật chất tồn tại khách quan, độc lập với ý thức con người, nó không do ai sáng tạo ra và không thể bị tiêu diệt bởi bất kỳ trường phái triết học nào sau đây: A. Chủ nghĩa duy vật B. Duy tâm C. Quan điểm duy vật về thế giới quan D, quan điểm duy tâm về thế giới quan10. Triết học duy vật biện chứng là sự thống nhất hữu cơ giữa: A. Quan điểm về thế giới quan duy vật và phương pháp luận siêu hìnhB. Nhận thức về thế giới quan duy tâm và phương pháp luận siêu hình C. Nhận thức về thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứngD. Quan niệm về thế giới quan duy tâm và phương pháp luận biện chứng11. Sự vận động đi lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn được hiểu là: A. Sinh trưởng B. Phát triển C. Tiến hóa D. Tiến bộ 12. Sự vật, hiện tượng tồn tại là do: A. Chúng luôn luôn vận động di chuyểnB. Chúng luôn biến đổi C. Chúng đứng yên D. Sự cân bằng giữa các yếu tố bên trong của sự vật, hiện tượng13. Sự biến đổi công cụ lao động từ đá sang kim loại thuộc hình thức vận động nào? A. Vận động hóa học B. Vận động vật chất C. Vận động cơ học D. Vận động xã hội 14. Con người có thể chiếm lĩnh và cải tạo thế giới khách quan là vì: A. Thượng đế giúp con người chinh phục thế giới khách quan.1B. Ý chí con người có thể cải biến thế giới khách quan.C. Con người có thể phát huy tính năng động chủ quan để cải tạo thế giới khách quan.D. Con người có khả năng nhận thức, vận dụng và cải tạo thế giới khách quan.15. Theo triết học Mác-Lênin, vận động là: B. Mọi sự vận động của vật chất A. Mọi sự biến đổi chung của sự vật, hiện tượng.C. Mọi sự vận động chung của sự vật và hiện tượng.D. Mọi sự thay đổi vị trí của sự vật, hiện tượng 16. Khoảng mà sự thay đổi về lượng chưa dẫn đến sự thay đổi về chất của sự vật được gọi là: A. Nút B. Bước nhảy C. Lượng D. Độ 17. Chọn phương án thích hợp để điền vào chỗ trống: “…là là phương pháp nhìn sự vật, hiện tượng ở trạng thái biệt lập, tĩnh tại, không liên hệ và không phát triển”.A. Phương pháp luận logic B. Phương pháp biện chứng C. Phương pháp siêu hình D. Phương pháp thống kê18. Chọn phương án thích hợp điền vào chỗ trống: « …là phương pháp xem xét các sự vật, hiện tượng trong mối liên hệ ràng buộc, tác động lẫn nhau và không ngừng phát triển »A. Phương pháp luận biện chứng B. Phương pháp hình thức C. Phương pháp lịch sử D. Phương pháp luận siêu hình19. Câu nào sau đây thể hiện yếu tố biện chứng? A. “Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, khi vừa thì râm” B. Đèn nhà ai thì nhà đó sáng.C. Trong lớp có phân công lao động vệ sinh, mỗi người một việc. Việc của ai người này làm không liên quan gì đến ai.D. Phương thức của con quạ trong truyện dân gian “Con quạ thông minh”.20. Trong các ví dụ sau, chọn ví dụ về hình thức vận động xã hội: A. Trao đổi chất trong cơ thể B. Cây xanh vươn tới ánh sángC. Sự chuyển đổi nhà nước từ chế độ phong kiến ​​sang chế độ tư bản.D. Trái đất quay.21. Cơ sở của sự thống nhất giữa nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính là: A. Thế giới vật chất tồn tại khách quan C. Thực tiễn xã hội B. Vật chất cảm tính có thể tin cậy và phong phú. động chủ quan của con người22. Nội dung nào sau đây không vận dụng mối quan hệ biện chứng giữa thực tiễn và nhận thức? A. Thực hành sử dụng máy vi tính.B. Tham quan bảo tàng lịch sử.C. Hoạt động mê tín, dị đoan.D. Giúp đỡ gia đình thương binh, liệt sĩ 23. Hệ thống quan điểm lý luận chung nhất của con người về thế giới, về vị trí, vai trò của con người trong thế giới này được gọi là: A. Sinh học B. Văn học C. Sử học D. Triết học 24. Người rút ra kinh nghiệm trong cuộc sống là:A. Quan sát thời gian.B. Nhờ hội đồng thần thánh.C. Nhờ lao động thực tiễn mà sản xuất.D. Nhờ có những mối quan hệ trong cuộc sống.2 ĐÁP ÁN:ĐÁP ÁN CÂU1ABCD ĐÁP ÁN XABCDC CÂU2 CÂU3 CÂU4 CÂU5 CÂU7 CÂU7 CÂU8XCÂU9 CÂU10 CÂU11XXXXXXQ12XXXXXXXXX23Q14X17XXXU20X16C

Tham Khảo Thêm:  Đáp Án Địa Thpt Quốc Gia 2021 Đề 318, Đáp Án Đề Thi Thpt Quốc Gia 2021 Môn Địa Mã 318
đề kiểm tra 1 tiết gdcd 10 có đáp án
-->

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2023 oto360.vn - WordPress Theme by WPEnjoy